Проєктування

 

На основі аналітичного вивчення ділянки зрошення і водного джерела прораховується декілька варіантів комерційних пропозицій з будівництва системи зрошення.  В основу майбутнього проєкту лягає найбільш оптимальний варіант з урахуванням усіх побажань Замовника.


Системи поливу дощуванням

 • Проєктно-кошторисна документація розробляється відповідно діючих нормативно-правових документів, подається на державну комплексну експертизу, служить для подання повідомлення чи декларації про початок будівництва. При розробленні проєкту передбачається використання, як вітчизняної так і зарубіжної дощувальної техніки (Variant Agro Build, Фрегат), (VALLEY, ZIMMATIC, BAUER, IRTEC, RKD);
 • Обов’язковою складовою проєкту зрошення є розділ з оцінки впливу на довкілля (ОВД), а також встановлення впливу зрошення на процеси засолення, підлуження, осолонцювання ґрунту, токсичний вплив на на рослини.


Водонакопичувальні басейни для зрошення

 • Проєктування та наступне будівництво водонакопичувальних басейнів для зрошення забезпечує надійне та безперебійне живлення систем поливу за рахунок накопичення води. Об’єм басейнів-накопичувачів залежить від потужності джерела водопостачання, складу вирощуваних культур, режиму зрошення, місцевих умов будівництва та ін.;
 • Для запобігання втрат води на фільтрацію проєктуються протифільтраційні екрани з різних гідроізоляційних матеріалів.


Закладення багаторічних насаджень

 • Проект створення багаторічних насаджень передбачає організацію території (дорожньої мережі та захисних смуг, кварталів), конструкцій насаджень (включаючи сорти, підщепи, схеми розміщення, системи формування крони та ін.). Проектом передбачається оптимальна технологія догляду за ґрунтом і рослинами, сучасна система машин, розрахунок потреби в робочій силі, матеріалах, капітальних вкладеннях.


Зрошення багаторічних насаджень

 • Проєктування та впровадження систем краплинного зрошення дозволить істотно знизити ризики, пов'язані з вирощуванням багаторічних насаджень та підвищувати урожаї за рахунок чітко розрахованих режимів зрошення та можливостей підживлення рослин (фертигація), що дозволить в певній мірі керувати процесами проходження фенологічних фаз у вигідних для виробників варіантах.


Системи зрошення зелених насаджень

 • Проєкти зрошення зелених насаджень є одними з найцікавіших та складних у царині проєктування. Адже кожен парк, сквер, квіткове поле, присадибна ділянка має свій особливий дизайн. Система зрошення газонів на цих об'єктах повинна бути автоматичною, не помітною для відвідувачів (власників) та забезпечувати вологою крім газонів, всі інші рослини.


Паспорти водогосподарських об'єктів

 • Розробка паспортів водогосподарських об’єктів передбачена законодавством;
 • Водогосподарський паспорт включає всі характеристики водойми – площа, глибина, обсяги води (форсований, корисний, санітарний), основні гідрологічні показники, водокористувачі, а також технічний стан, правила експлуатації, цільове призначення, відомча приналежність, характеристика гідротехнічних споруд і т. д.;
 • Експлуатація водного об'єкту здавання в оренду, проведення гідротехнічних та інших робіт – лише за наявності паспорту.


Підготовка документів

 • Підготовка документів на спеціальне водокористування проводиться для отримання дозволу на використання водних ресурсів для господарської діяльності.


Захист від підтоплення

 • Для розроблення проектів захисту від підтоплення необхідно володіти інформацією про "поведінку" водойми –порушниці спокою, що дозволить спрогнозувати можливі небезпечні ситуації.


Розчищення річок, водосховищ, ставків

 • Розробленню проектної документації з розчищення водних об'єктів передує детальне вивчення екологічних умов (зв'язок водних об'єктів з ґрунтами, багаторічними насадженнями, тваринним світом, населеними пунктами);
 • Важливою є інформація про геодезичні та геологічні умови для правильного визначення водних джерел.


Берегоукріплення

В проєктній документації з берегоукріплення розробляється комплекс заходів, спрямованих на захист від розмиву під дією течії, хвиль, ерозії грунту, зливових потоків і зміцнення берегової лінії річок і водойм.
Підмив і просідання берегового схилу веде до обміління, як самого водоймища, так і до заростання прилеглих площ. Для зупинки подібних небажаних процесів і обвалу берега, прибережну лінію зміцнюють різними методами.
Один з методів — гнучкі системи берегоукріплення. Вони включають в себе: габіони, георешітки, матраци Рено, кам’яну накидку, технології стабілізації ґрунтів.
Зміцнення габіонами допоможе вирішити не тільки проблему розмивання берегів, а й змінити береговий рельєф — наприклад, намити додатковий пляж, створити неповторний рельєф Вашої водойми, створити стоянку для плавальних засобів або прокласти красиву набережну.
Габіонні конструкції складаються з металевих сітчастих конструкцій, заповнених природним каменем:

 • мають гарний зовнішній вигляд;
 • не порушують екологію водойми;
 • знижують гідростатичний вплив на ґрунт;
 • забезпечують безперервність берегової лінії;
 • ідеально зливаються з навколишнім ландшафтом;
 • не перешкоджають росту рослинності;
 • мають підвищений термін служби;
 • економічність;
 • відносна простота зведення;
 • сприяє формуванню підводної флори і фауни.


Протиерозійні та меліоративні заходи

Розробляються згідно діючих законодавчих норм, зводу документів з агромеліоративних заходів.
Заходи щодо захисту територій від шкідливої дії вод (протипаводкові, протиерозійні, русловипрямлювальні і берегоукріплювальні).