Інженерно-вишукувальні роботи

Топографічна зйомка

Топографічна зйомка* — початковий та невід’ємний етап будь-якого проекту, що виконується для отримання інформації про геодезичний стан ділянок, призначених для будівництва систем зрошення, закладення багаторічних насаджень, інших заходів зв’язаних з водогосподарськими об’єктами та природніми водоймами.

 • розробка генерального плану будівництва об’єктів зрошувальних систем;
 • підбір систем зрошення та розмірів дощувальних машин;
 • визначення геодезичного перепаду місцевості;
 • прив’язка до існуючих споруд та інженерних комунікацій.

* Виконується власними силами з використанням сучасного GPS обладнання.


Винесення проєктів в натуру

 • За допомогою сучасного обладнання (двочастотний GNSS приймач, робота в режимі RTK, електричного тахеометра) виносяться в натуру траси магістральних та розподільчих трубопроводів, центри майданчиків дощувальних машин кругової дії, гідранти дощувальних машин фронтальної дії, квартали, клітки, навколоквартальні міжквартальні та міжкліткові дороги для закладення багаторічних насаджень.


Ґрунтові та геологічні вишукування

Ґрунтові та геологічні вишукування* – проводяться з метою:

 • оцінки придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур;
 • визначення рівнів залягання та мінералізації ґрунтових вод, засолення, осолонцювання, лужності ґрунтів та ін.;
 • визначення несучої здатності ґрунтів та стійкості укосів при капітальному будівництві насосних станцій, водонакопичувальних басейнів, інших гідротехнічних споруд.

* Виконуються власними силами в сучасній акредитованій лабораторії.


Аналіз якості поливної води

Аналіз якості поливної води* – головна умова для розробки раціонального режиму зрошення сільськогосподарських культур:

 • перевіряється вплив води на сільськогосподарські та інші культури;
 • перевіряється вплив води на ґрунти з метою збереження їх родючості за запобіганню деградації;
 • проводиться обґрунтований підбір поливної техніки та розробляється раціональний режим зрошення.

*Виконується власними силами в сучасній акредитованій лабораторії.